Villamos biztonsági és Villámvédelmi felülvizsgálat

Villamos biztonsági felülvizsgálat

A villamos biztonsági felülvizsgálat a villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát. A villamos berendezések felülvizsgálatát a felülvizsgálat idején érvényes vonatkozó műszaki követelmények szerint, a minősítését pedig a létesítés idején érvényes műszaki követelmények szerint kell elvégezni.

Az üzembe helyezés előtti, első villamos biztonsági felülvizsgálat célja, hogy a vizsgált villamos berendezés szabványosan, az érvényben lévő műszaki követelményeknek legyen kialakítva. Az időszakos felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a villamos berendezés állapota nem romlott le olyan mértékben, hogy az veszélyt jelentsen a környezetére.

Villamos biztonsági felülvizsgálat

A villámvédelem célja, hogy csökkentse a villámcsapások által okozott áramütés, fizikai károsodás, tűz, valamint a villamos és elektronikus berendezések meghibásodásának lehetőségét. A villámvédelmi felülvizsgálat célja annak ellenőrzése, hogy a villámvédelmi védőintézkedések megfelelnek-e a hatályos rendeletek és jogszabályok előírásainak, illetve a kivitelezése és állapota megfelel-e a vonatkozó szabványoknak.

Elektromos kéziszerszámok és kisgépek érintésvédelmi ellenőrzése (szigetelésmérés)

Kéziszerszámnak minősül minden olyan elektromos kisgép, amelyet villásdugóval csatlakoztatunk a villamos hálózathoz, kézben tartva használunk, vagy használat közben elmozdítunk (pl. gyorsdarabolók, sarokcsiszolók, kézi gyaluk, köszörűgépek, kompresszorok, fúrógépek, hőlégfúvók, kerti kisgépek, betonkeverők, hordozható szerszámgépek, hegesztőgépek, stb.) Minden olyan vállalkozásnak, amely villamos kisgépeket, villamos kéziszerszámokat és egyéb nem helyhez kötött villamos berendezéseket üzemeltet, kötelező évente az időszakos érintésvédelmi ellenőrző felülvizsgálat végrehajtása.